Οι κινήσεις των ουρανίων σωμάτων έχουν γίνει περισσότερο κατανοητές· ακόμη όμως αντιστέκονται σ' υπολογισμό απ' τους λαούς οι κινήσεις των εξουσιαστών τους.


Απ' τη 14η εικόνα του Βίου του Γαλιλέι του Μπέρτολτ Μπρεχτ

Η σελίδα είναι σχεδιασμένη για αναλύσεις οθόνης άνω των 1280x720.